Historie

Historie klubu

       Přesné datum počátku ping-pongu v Novém Jičíně není znám, ale ze získaných informací se začínalo pinkat již v poválečné době v období 50. až 60. let minulého století. Z dosažených zdrojů bylo zjištěno, že se hrávalo v hospodě u Zubalů, v hospodě u Laudona, v cukrárně u Bolka nebo v krejčovské dílně u Hlásných. Můžeme vzpomenout aspoň na některé hráče této doby – Ostřanský, Vrána, Kukol, Liška, Buček, Beier, Klincipár a mnoho dalších.

       Další období lze datovat v 70. a 80. letech, kdy se stále nedařilo získat stálou hernu stolního tenisu. Další garnitura hráčů se musela stěhovat z jedné herny do druhé – ODPM, učiliště OSP, sál restaurace Za vodou, sál restaurace Boss apod. Bylo to velmi těžké období.

       Zakladatelem nově vzniklého oddílu stolního tenisu TJ Nový Jičín v roce 1977 byl srdcař ping-ponku dnes již veterán Vladimír Šimíček, pozdější také správce sportovní haly Loučka.  Postupně se oddíl doplňoval dalšími zájemci o tento krásný sport. Členská základna se rozrostla na cca 20 hráčů, takže se mohla postavit 2 družstva dospělých do nejnižší okresní soutěže. Po příchodu Svatopluka Tomančáka, Romana Kratochvíla, Luďka Hráského a Františka Kamenského se A družstvo velmi rychle vyhouplo přes okresní soutěže do krajské přeboru řízeného již MSSST Ostrava.  V roce 1983 A družstvo mužů postoupilo do divize. V té době se jednalo o 3. nejvyšší soutěž v ČR. Tuto soutěž udrželo až do roku 1989, kdy oddíl musel opustit sál restaurace Za vodou z důvodu vrácení majetku (sál restaurace Za vodou) původním majitelům v restituci. O rozvoj oddílu se v té době nejvíce zasloužili tito hráči a členové – Roman Marek, Miroslav Kubját, Rostislav Legerský, Jaroslav Pavela, Svatopluk Tomančák, Vladimír Šimíček, Alois Vašek, Pavel Jašek, Vítězslav Kravčenko, Jiří Poruba, Jaroslav Havrlant, František Kamenský, Karel Andrš, Miroslav Kelnar, Luděk Hráský, Jan Buček, Roman Kratochvíl a mnoho dalších.

      V průběhu 80. let se většinou ve vedení oddílu střídali jednotliví hráči jako např. Vladimír Šimíček, Svatopluk Tomančák, Roman Marek, Rostislav Legerský, Vítězslav Kravčenko apod. Teprve až v roce 1998 byl oficiálně na VČS zvolen Roman Kratochvíl, který tuto štafetu dovedl až do nové sportovní haly Loučka.

      Již v té době byly prováděny nábory mládeže, které pro další vývoj byly jednou z nejdůležitějších otázek rozvoje stolního tenisu v Novém Jičíně. Mezi těmi mladými, kteří prošli nejen přípravkou přes trenéry mládeže Aloise Vaška a Romana Kratochvíla, byli i dnešní hráči např. Jaroslav Havrlant, Jiří Poruba, Pavel Jašek a největší talent novojičínského ping pongu Viťa Kravčenko. Tito všichni později okusili divizní úroveň na vlastní kůži.

 

Jak to tedy vypadalo s oddílem po roce 1989 ?

       Devadesátá léta byly pro novojičínský ping pong tím nejčernějším obdobím. Členská základna poklesla na nejnižší úroveň (zůstalo cca 10 těch skalních) zejména tím, že po vyhoštění ze sálu restaurace „Za vodou“ jsme hrávali pouze na stolech hostů, což trvalo celé 2 hrací sezony.

       Po té se podařilo oddílu zajistit nájem sálu restaurace „BOSS“ v Bludovicích u Nového Jičína. Majitel restaurace pan Petr Jeřábek se nad oddílem stolního tenisu slitoval a dohodl pronájem velkého sálu, kde nás nechal nejen 2x týdně trénovat, ale i hrát mistrovská utkání o víkendech.

       Takto oddíl vydržel až do roku 2003, kdy se nad ním rozevřela modrá obloha a začala zcela nová epocha, do kterého se později ponořila skupina lidí, kteří zůstali věrni stolního tenisu v Novém Jičíně i přes toto složité období.

       V roce 2003 za spoluúčasti a předsedy Osadního výboru Nový Jičín Loučka pana Jaroslava Kotase s přispěním tehdejšího předsedy TJ Nový Jičín pana Vladimíra Bárty a MěÚ Nový Jičín se oddílu stolního tenisu TJ Nový Jičín podařilo získat zrekonstruovanou budovu bývalého výměníku a slavnostně otevřít sportovní halu „LOUČKA“ extraligovým utkáním mezi NHKG Ostrava a Vítkovicemi.

       Sportovní hala Loučka byla MěÚ předána trvale do užívání TJ Nový Jičín jako nájemce, kde oddíl stolního tenisu se stal hlavní pronájemce s tím, že bude trvale zabezpečovat využívání haly hlavně v odpoledních hodinách.

       Již v té době nově zvolený výkonný výbor oddílu (dále jen VV v té době 3členný) ve složení Kratochvíl Roman – předseda, Štramberský Josef – místopředseda a Šimíček Vladimír – hospodář a správce haly předložil Vizi oddílu a garantoval předsedovi TJ Nový Jičín ing. Bártovi Vladimíru a řediteli TJ Nový Jičín ing. Lorenčíkovi Zdeňkovi, že oddíl bude postupně zvelebovat nejen technické zabezpečení haly, ale hlavně zvyšovat úroveň a kvalitu novojičínského ping pongu, což se v průběhu dalších let naplňovalo jak ve vybavenosti sportovní haly, tak i výsledcích a hlavně postupech z nižších soutěží. Sportovní halu Loučka nám postupně začaly závidět i oddíly a kluby z vyšších soutěží.

Níže je uveden krátký výčet důležitých technických opatření v časovém sledu, který byl nezbytně nutný pro rozvoj oddílu:

=> komplexní ozvučení haly, TV, zavedení satelitního přijímače - internetu v roce 2005

=> vybavení klubovny stoly, židlemi, křesly, skříňkami v roce 2006 a následně v roce 2015 byla provedena generální výměnu dřevěných židlí za polstrované

=> výměna a doplnění nových profesionálních hracích stolů Donic Persson 25 v roce 2010

=> vybavení PC, tiskárny v roce 2005 a následně v roce 2016 výměna za notebook; dovybavení bufetu automatickým kávovarem, nádobím, sklenicemi, příbory, mikrovlnou troubou a dalšího netradičního vyžití – kulečník, šipky apod.

=> od roku 2007 postupné řešení technicko-organizačních řešení např.: úklidu haly, webmister, nástěnkář, registrátor, organizační pracovník, technický pracovník, trenéři mládeže, rozhodčí v návaznosti na soutěžní potřeby a nadřízeného orgánu ČAST

=> v letech 2015 – 2016 probíhala průběžná výměna celuloidových míčku za plastové na základě celosvětového rozhodnutí z ekologických důvodů – finanční výpomoc ze strany MěÚ Nový Jičín

=> položení nového sportovního povrhu v hale – TARKETS v roce 2016 - finanční výpomoc ze strany MěÚ Nový Jičín

=> rekonstrukce otevírání oken k zajištění průběžného větrání v hale v roce 2016

=> doplnění sportovního vybavení – sběrače míčků, švihadla, medicinbalových míčů, posilovacích kroužků, balanční desky, značky na podlahu, žebříky na podlahu, žíněnky, stopky, svinovací metry apod. – průběžně od roku 2014 až doposud

=> realizace technického přístřešku pro stoly, skříňky, sportovní nářadí, žíněnky, míčky apod. v roce 2017 – 2018

=> v roce 2018 výměna LED světel ve spodní části haly – klubovny a následně v roce 2019 v horní části haly, které byly financovány MěÚ Nový Jičín

 

       Všechny tyto akce byly důsledně promyšlené a vždy několikráte konzultované nejen ve VV oddílu, ale hlavně na úrovni ředitele TJ Nový Jičín ing. Lorenčíka a v pozdějším období jeho nástupce ing. Hrachovce Jiřího, který vždy podporoval rozvíjející se technickou úroveň sportovní haly.

Sportovní výsledky a rozvíjející členská základna včetně mládeže nedala na sebe dlouho čekat.

 

Jak se postupně rozjížděl oddíl, jeho sportovní výsledky zejména mládeže?

       Již od roku 2003 do roku 2006 oddíl přihlašoval do dlouhodobých mužských soutěží 3 družstva a to A družstvo, které hrálo krajskou soutěž řízenou MSSST Ostrava, B a C družstva, která hrála okresní přebor řízený OSST Nový Jičín.

       V té době jsme již začali aktivovat mládež, kterou z prvopočátku vedli trenéři mládeže Alois Vašek, později Jaroslav Havrlant a Vladimír Šimíček, kteří s přibývajícími zájemci o pinec začali rozšiřovat jednorázové tréninky např. 3 měsíční tréninkové cykly za účasti kvalifikovaných trenérů např. Aleše Svitáka a Tomáše Janáska, což mělo pozitivní vliv na další růst výkonnosti naší mládeže.

       Později po odchodu Jaroslava Havrlanta do Prahy se této mládežnické práce ujímá sám předseda oddílu Roman Kratochvíl, který provedl rozdělení do výkonnostních skupin včetně zavedení pilotního projektu sparingu ze strany Vladimíra Šimíčka t.č. správce haly, který i v dopoledních hodinách resp. před nástupem do školy pravidelně trénoval s našimi nejlepšími žáky. Již v té době začali hrát Tomáš Kratochvíl, Jakub Dvořák, Martin Štramberský, Martin Legerský a Filip Loukota. Tato skupina mladých se velmi rychle zlepšovala i díky dojezdům na pravidelné tréninky do ostravského Mittalu se rychle začala adaptovat do mužského A družstva, které již později hrálo divizi (2009) se staršími hráči pod vedením Vladimíra Šimíčka. Divizi se však trvale nepodařilo udržet, neboť právě tito hoši odcházeli za studiem do Ostravy, kde pokračovali ve vyšších soutěžích v Ostravě, Havířově, Třinci apod., později ligovými. To bylo však příslibem pro budoucnost oddílu, že se někdy vrátí.

       I po těchto odchodech jsme neměli o další talenty nouzi. Dalšími nábory a postupnými tréninky a účastí na regionálních a krajských bodovačkách jsme se zase posunuli ve výkonnosti dalších mladých a dokonce jsme se začali zúčastňovat i celostátních bodovaček s těmi nejlepšími – Michal Kratochvíl, Tomáš Rajnoch, Tomáš Cikryt, Ondra Dorazil, Dominik Jež, Denisa Dvořáčková, Veronika Trefilová a řada dalších.

       I přesto, že jsme do roku 2007 nečerpali žádné Granty ani dotace ze strany MěÚ Nový Jičín, mohli jsme si dovolit zúčastňovat se s mládeží všech okresních i krajských bodovaček bez placení cest a startovného ze strany rodičů jen proto, že stále více jsme si zajišťovali finanční prostředky ze strany sponzorů, za což patří největší dík členům VV Josefu Štramberskému a Romanu Kratochvílovi. Teprve až od roku 2008 do roku 2015 jsme pravidelně žádali finanční podporu formou Grantu, většinou v řádu 10tis. až 20tis. Kč ročně. Tyto prostředky byly vždy použity na mládež. V letech 2014 - 2015 oddíl obdržel finanční příspěvek z odvodu loterií většinou v řádu 35tis. až 50tis. vyplacený jednou za kvartál. Teprve od roku 2016 si oddíl pravidelně ročně žádá o finanční dotaci v rámci podpory sportovní činnosti dle jednotlivých dotačních titulů až doposud.

 

Jak jste se tedy dostali k takovému rychlému rozletu a to až do 1. ligy ?

       V průběhu dalších dvou sezón 2010 až 2012 se A družstvo mužů stále pohybovalo v horní části krajské soutěže. Při závěru sezóny 2012-2013 se VV rozhodl a schválil, že pokud se někteří naši bývalí mladíci vrátí z Ostravy zpět do Nového Jičína, tak bychom požádali o převzetí vyšší soutěže pro další sezonu, abychom je udrželi hrát v Novém Jičíně.

       Tak se taky stalo, že se nejen vrátil Tomáš Kratochvíl z Mittalu Ostrava (III. Liga, II. liga za Třinec), ale přišel k nám i jeho kamarád z Ostravy Kamil Knybel, Jan Valošek a Dominik Černocký původně z Bystřice p.H. Nehrála se divize, ale přímo III. liga s reálnou šancí na postup do play off o II. ligu.

       V dramatickém boji play off ve III. lize v první sezoně 2013 – 2014 jsme dvakrát porazili svého rivala Kopřivnici a dostali se do II. ligy!!!

       Jako nováček II. ligy jsme v sezoně 2014-2015 skončili na pěkném 5. místě a začali uvažovat o dalších úspěších. K tomu nás dovedl i mimořádný úspěch v celostátním Českém poháru, kde jsme se dostali do závěrečných kol a vypadli až v 5. kole s vícemistrem republiky a pozdějším vítězem Hradcem Králové hrajícím s bývalým reprezentantem Martinem Olejníkem.

V průběhu dalšího období postupně docházelo k vnitřním změnám v oblasti řízení oddílu a hlavně technického zabezpečení sportovní haly. Níže krátký výňatek:

=> v roce 2013 byl kooptován Kopecký Stanislav do VV – stal se registrátorem a hospodářem oddílu až do roku 2018, kdy podal abdikaci z osobních důvodů; tyto funkce byly přiděleny na další členy VV

=> v roce 2015 se stala správcem haly Jana Ščibrániová po Vladimíru Šimíčkovi až do roku 2018, kdy podala žádost o ukončení z rodinných důvodů

=> v roce 2018 se stal správcem haly Milan Toman (dodnes) a ve II. polovině roku doplněn o technickou výpomoc ze strany Pavla Zapalače (dodnes)

=> v roce 2017 byl kooptován Tomáš Bezděk do VV – stal se registrátorem až doposud; od 19. 9. 2019 předseda KST Nový Jičín, z.s.

=> od 1. 1. 2019 se oddíl stolního tenisu TJ Nový Jičín transformoval na Klub stolního tenisu (dále jen KST Nový Jičín, z.s.) z důvodu finančního osamostatnění

=> dne 19. 9. 2019 na mimořádné členské schůzi byla schválena abdikace Romana Kratochvíla ze všech funkcí klubu ze zdravotních důvodů a VV byl rozšířen na 5 členů a to o Martina Štramberského, Tomáše a Michala Kratochvíla; předsedou klubu byl zvolen Tomáš Bezděk

       V sezoně 2015-2016 pokračovalo A družstvo ve II. lize v sestavě – Knybel Kamil, Kratochvíl Tomáš, Valošek Jan a místo Dominika Černockého (vrátil do Ostravy) byl doplněn Jakub Mikeska z Poruby, který trénoval společně s kluky na Mittalu. Konečné 6. místo lze pokládat za úspěch vzhledem k 3 měsíčnímu výpadku hráčů Valoška a Mikesky (zdravotní důvody). Pozitivním prvkem lze hodnotit i výpomoc hráčů B družstva, kteří v závěru sezony zaskakovali ve II. lize a to jak Martin Vincek, Tomáš Rajnoch, tak i Standa Kopecký.

Pro další období a stanovení Vize klubu byly důležité 2 momenty:

=> Návrat Michala Kratochvíla z SKST Baník Havířov, kde hrával I. a II. ligu

=> Zvýšená podpora ze strany města Nového Jičína

       Pro sezonu 2016 – 2017 II. ligy jsme doplnili kádr A družstva o našeho dalšího odchovance Michala Kratochvíla z Havířova a jeho bývalého spoluhráče z Havířova Reného Kowala, který se k nám dostal z TJ Sokol Borová, kde hrál 1. ligu. Začátek nové sezony se nám vydařil a pokračovali jsme i ve druhé části sezony s cílem dostat se do play off, což se nám podařilo. Postup do 1. ligy však nikoliv. V závěrečných obou utkáních play off jsme prohráli s TJ Agrotec Hustopeče jak v domácím prostředí, tak i venku. Vidina postupu do 1. ligy se nám stala pouze snem.

       Po této sezoně se s námi rozloučil největší tahoun – leader a hlavně srdcař A družstva Kamil Knybel, který odešel pomoci KST Slezan Opava vyhrát III. ligu. Současně s ním odešel i Jenda Valošek do TJ Sokol Olomouc Neředín a po polovině nové sezony nám také odešel i Jakub Mikeska do TTC Poruba Ostravy.

       Při jednání VV za účasti zbytku hráčů A družstva došlo ke společnému rozhodnutí pokusit se ještě jednou o postup do 1. ligy, pokud najdeme náhradu za Kamila Knybela. Doplnili jsme kádr A družstva o Tibora Pavlíka z TTC Siko Orlová a Miroslava Janču z TJ Sokol Borová, kteří měli oba dva zkušenosti z 1. ligou, což se později ukázalo za velmi důležité a správné rozhodnutí VV.

       Sezóna 2017-2018 začala nejen se změnou hráčů, ale i koučem A družstva, kterým se stal hráč Tomáš Kratochvíl. Ten s tímto verdiktem souhlasil i z toho důvodu, že pracovní zatížení mu nedovolovalo tolik tréninků jako doposud. V průběhu celé sezóny však byl vždy k dispozici při potřebách družstva nahradit někoho ze základního kádru. V průběhu celé sezony tým neprohrál a zaslouženě se dočkal druholigového vítězství a postupu do 1. ligy!!!

 

Co nejvíce těší fanoušky a samozřejmě VV z postupu do 1.ligy?

       Jednoznačně atmosféra v domácím prostředí. Takové fanoušky, které máme, nám závidí celá Morava. Na obě utkání play off s SKST Baníkem Havířov jich přišlo povzbudit na stovku. Nejen při prvním utkání, které jsme prohráli 8:9, ale především po druhém vítězství na domácích stolech 9:3 se fanoušci odvděčili dlouhým potleskem a ovacemi za předvedenou hru obou družstev. Hodně potěšila i vyzařující spokojenost ze strany hostí a chvála za příjemné kvalitní prostředí, které mnohdy nemají některá z extraligových mužstev.

       Pro první hrací sezonu 2018 – 2019 byl postaven kádr A družstva v tomto složení: Javůrek Jiří (vedoucí družstva) Pavlík Tibor, Kratochvíl Michal a Kowal René. Po 1. polovině soutěže bylo nejen hráčům, ale i VV jasné, že musí dojít k posílení družstva pro záchranu soutěže.

       To se také stalo… A družstvo bylo posíleno o bývalého extraligového hráče Martina Hanáka a také byl zajištěn Jiří Javůrek starší, bývalý reprezentant ČR co by kouč družstva. Díky oběma se podařil husarský kousek a to udržení 1. Ligy v tak silné konkurenci v ČR v prvním roce.

 

Mluví se o nás, že klub nezavírá dvířka ani dětem s určitým handicapem?

       To je pravdou. Zatím nejsme tak populárním sportem jako je kopaná, hokej, tenis, košíková apod., každý si myslí, že ping-pong je rekreačním sportem a neví vůbec, že se jedná o jeden z nejrychlejších sportů na světě. A pokud se týká psychické zátěže, tak snad nejtěžší. Při náborech, který klub provádí každoročně, nám většinou zbudou Ti, kteří zcela neobstojí ve výše jmenovaných sportech a vracejí se k nám do klubu třeba po roce, za což jsme rádi. Má to obrovskou výhodu v tom, že tito žáčci jsou více svědomití a poctiví v tréninku.

       Velkou devízou klubu byla a je práce trenérů mládeže. Ať už v minulosti Aloise Vaška, Jaroslava Havrlanta, Vladimíra Šimíčka, Miloše Valoška, tak i v současné době Jany Ščibrániové, Nory Bilíčkové, Andrey Liškové, Michala a Romana Kratochvílových a v neposlední řadě Tomáše Janáska, kteří se o mládež pravidelně starají nejen při trénincích, ale i účastí na bodovačkách mládeže.

       VV těší, že i z řad rodičů je zpětná vazba o tom, že jejich ratolest se zlepšuje nejen ping-ponkově, pohybově, ale i v komunikaci a hlavně ve škole v učení.

       Dalším kreditem klubu a hlavně pro mládež je přítomnost Michala Kratochvíla, co by trenéra mládeže a současně hrajícího ligového hráče A družstva, který je už od narození z 80% nedoslýchavý na obě uši. Ne všichni si povšimnou, že při hraní odkládá sluchadla, která v soutěžích neslyšících nesmí používat. Většina z oddílu ani neví, že je sedminásobný mistr ČR a pravidelně se zúčastňuje ME a MS ve stolním tenisu sluchově postižených (DEAF). V roce 2017 se zúčastnil DEAF olympiády v tureckém Samsunu a v roce 2019 ME v Bulharsku, kde skončil na 5. místě a prohrál až s pozdějším vítězem Keinathem z Německa hrajícího za SR.

 

A co do budoucna s mladou generací v klubu?

       Oblast mládeže byla již od počátku klubu základním pilířem pro další období. Přítomnost a dohodnuté prodlužování smlouvy hlavního trenéra mládeže Tomáše Janáska má své opodstatnění. Zakládá se na korektních dlouhodobých osobních vztazích. Trvalá spolupráce s ním začala již v roce 2018 a je na něm, jak si zvolí způsob trénování a kolik bude potřebovat sparingových trenérů. Kdo trochu rozumí ping-ponku, tak velmi rychle pochopí, proč se VV klubu takhle rozhodl. Prostě mu věří.

       Dlouhodobá práce s mládeží, kterou provádíme je oceňována již od roku 2008 grantovými dotacemi a finančními příspěvky na podporu sportovní činnosti mládeže ze strany města, za což jsme vděčni.  Tyto finanční prostředky nám pomáhají pořádat náborové turnaje, účast mládeže na okresních, krajských a celostátních bodovacích turnajích. Dále nám pomáhají vytvářet kvalitní technické zázemí nejen pro tréninkové jednotky, ale i kvalitně obléci naši mládež na turnajích.

 

prosinec 2019

RK

 

KONTAKTY

Datová schránka:
KST Nový Jičín, z.s. (aivwrd9)

 

Pro běžnou komunikaci prosím používejte kontakty níže:

Předseda klubu
Tomáš Bezděk
email: info@kstnj.cz

Hlavní trenér
Tomáš Janásek
tel.: 724 090 118

Veřejnost
Miroslav Kelnar
tel.: 604 952 024

Správce haly
Milan Toman
tel.: 776 813 558
email: info@kstnj.cz

KST NOVÝ JIČÍN JE PODPOROVÁN Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MĚSTA NOVÝ JIČÍN

Facebook